suomeksipå svenskain english
 

Finlands Fyrsällskap har inlett en kampanj för att rädda Märkets fyr på gränsen mellan Finland och Sverige. Fyren, som blev färdig år 1885, är i dålig skick och reparationsarbeten måste påbörjas omgående, anser sällskapet. "Märket är den enda historiska fyren i Finland som inte har något skyddsbeslut eller någon skyddsplan. Orsaken är troligen att ingen har intresse att ta ansvar för fyrens framtid", säger Fyrsällskapets ordförande Pekka Väisänen.Finlands Fyrsällskap har alltid talat för Märket. Nu är det dags att göra konkreta saker. Fyrsällskapet anser att ett bra lösning skulle vara att ge Märket ett ny ansvarig ägare, som skulle ta hänsyn till fyröns olika intressegrupper. En sådan ägare kunde vara en "Märket-fond", med olika organisationer som medlemmar. Finlands Fyrsällskap är redo att delta. Sällskapet kan också ensam ta det operativa ansvaret för fyren eller tillsammans med olika organisationer.

"Vi har redan inlett ett liknande arbete och en liknande verksamhet på Gustavsvärns fyr- och fästningsö, och det har varit en succé", säger Väisänen (se mera om Gustavsvärn på dessa sidor).

Många ålänningar har anknytning till Märket. Och på Åland lever ännu män som har jobbat på Märket. Det gör Märket unik.

Först inventerade och dokumenterade Finlands Fyrsällskap Märkets skick. Nu har Märket börjat sitt andra liv: den har t.ex. just målats.

Köp Rädda Märket -produkter!

DU kan hjälpa på många olika sätt. Du kan ansöka om medlemskap i Finlands Fyrsällskap (på dessa sidor). Du kan också köpa Rädda Märket -produkter. All vinst från produkternas försäljning används för att fortsätta jobbet pä Märket. Kanske du eller någon släkting till dig har material, foton eller någon berättelse som rör Märket. Kontakta oss!

Mera Märket-material hittar du nu på sidan Fyrsällskap/produkter.

Mera bilder från Märket

MÄRKET KALLAR TILL TALKOSÄSONGEN 2017
Hej du medlem i Fyrsällskapet, vill du göra talkoarbete på Märket?


Hej du Fyrsällskapets medlem, vill du komma till Märket på talkoarbete?

Planeringen av säsongen 2017 på Märket är i full gång. Året 2016 var ett fint år -Märket fascinerar fortsättningsvis.

Vi behöver också i år talkoarbetare som inte är rädda för arbete, såsom byggare, matansvariga, kökshjälp, guider, personer ansvariga för dagboken (på engelska) samt folk för varierande uppgifter. Talkoturen är en eller två veckor.

Under säsongen inträffar också lugnare perioder, man måste kunna stå ut med overksamhet. Kunskaper i svenska och engelska är en fördel. Vi förutsätter att talkoarbetarna har god hälsa och förmåga att möta förändrade förhållanden och dröjsmål. Detta framför allt om du är beroende av regelbunden medicinering.

Förstahjälps- och båtkunnande är ett plus och man bör kunna simma på Märket!

Talkoavgiften är också i år 70 € och bör betalas, förrän båtbiljetten beställts, på kontot: IBAN FI91 1630 3000 0140 43 och BIC NDEAFIHH. Skriv ditt namn och talkoveckans nummer/2017 i rutan för meddelanden. I talkoavgiften ingår däcksplats och eventuell bilplats på Viking Line, båttransport tur-och-retur Eckerö-Märket samt boende och mat på ön.

Medlemsavgiften för 2017, 20€, bör vara betald på kontot: FI47 4055 1020 2918 80 och BIC HELSFIHH förrän du anmäler dig till talkoarbetet. Skriv ditt för- och efternamn samt texten ”Medlemsavgift 2017” i rutan för meddelanden.

Vid valet av talkoarbetare beaktas den sökandes kunnande, tidigare erfarenhet av talkoarbete på Märket och framför allt motivationen. Talkoarbetarna förbinder sig att utföra de arbeten som behövs förutom guidning på främmande språk. Den som väljs för talkoarbete bör också delta i något av vårens infotillfällen. Tidtabellen och platserna (noggrann adress) för dess tillfällen meddelas snarast per e-post till medlemmarna.

Skicka din talkoansökan senast 15.4.2017 här.

Också efter detta datum kan man fråga efter lediga platser under talkoveckorna. Ansöka är personlig, men du kan föreslå en kompis för samma vecka, minns dock att han/hon skall fylla i en egen ansökan.

Och alla ”förstagångare”: Du kommer väl säkert till ett infotillfälle före avresan till Märket!!! Vi meddelar om dessa i våra cirkulär och på Fyrsällskapets hemsida på nätet under rubriken ”Verksamhetskalender” för medlemmar.Med Märket-hälsningar

Katja & Kimmo
 
Tuemme
Rädda Märket
-kampanjaa:
Lasi-Lindberg
Järvenpää

Bilhallen i Mariehamn

Ålands Redarförening

Städsystem Ab i Mariehamn

Nymans Fisk

Steel Fm

Byggservice Vårdö
på Åland