suomeksipå svenskain english
 Den lilla klippön Gustavsvärn – vars ursprungliga namn är Eldskär - ligger tre kilometer sydväst om Hangö. Russarö fyr ligger i sin tur ett par kilometer sydväst om Gustavsvärn. Syd-sydost om Gustavsvärn ligger öppna havet.

På Gustavsvärn växer inga träd, frånsett en och annan rönn. Ön är klippig och jordlagret är tunt. Växtligheten trivs bäst innanför murarna eller i skydd av dem.
Gustavsvärn reser sig som en bergstopp upp ur havet. Stränderna sluttar mycket brant och är därför farliga. Djupen kring ön är omtyckta mål för dykare.

Öns stränder är besvärliga för båtförare. Att angöra med småbåtar är mer eller mindre omöjligt annat än vid förbindelsebåtsbryggan. Däremot var öns branta stränder lämpliga angöringsplatser för segelfartyg fordomdags. Ett tecken på detta är att det fortfarande finns stora angöringsringar i klipporna.
GUSTU KALLAR TILL TALKOSÄSONGEN 2017

Hej du medlem i Fyrsällskapet,
vill du göra talkoarbete på Gustavsvärn/Gustu?


Bästa fyrvän, vill du talkojobba på Gustavsvärn i sommar?

Planeringsarbetet gällande Gustu för säsongen 2017 är på god väg. Vi behöver också i år arbetssamma talkoarbetare till Gustavsvärn, Gustu, utanför Hangö. Talkosäsongen börjar i maj/juni.

Under talkosäsongen fortsätter renoveringen av mistlurskötarens hus enligt renoveringsplanen. Också den i fjol byggda nya bryggan väntar på sin finish.

Talkoarbetet består av reparation av inre utrymmen, t.ex. köket och kammaren, samt underhåll, matlagning, guidning, produktförsäljning, förandet av dagbok etc.

Förstahjälpskunnande är ett plus. Simkunnighet krävs. Det är en fördel om du kan svenska och engelska då du guidar. Guiden kan utnyttja historiken över Gustavsvärn som Fyrsällakapet har redigerat.

Du kan talkoarbeta i en- eller tvåveckors perioder eller endast under veckoslut (fre-sön). Bytesdagar är söndag och fredag. Vi hoppas du kan anpassa dig till olika förhållanden och dröjsmål som kan förorsakas av vädret. Märk att djur inte får medföras til Gustu.

Talkoavgiften är 20€ för hela sommaren, du betalar bara för första talkoturen men du kan ta flera turer utan extra betalning. Talkoavgiften betalar du in på kontot


FI73 4055 1020 2838 46. Märk väl, inte samma konto som för medlemsavgiften! Betalningsmottagare är Finlands Fyrsällskap. Skriv ditt namn och ”talkoavgift, Gustu, 2017” i fältet för meddelanden. I talkoavgiften ingår rum, mat och båtresan från Östra hamnen i Hangö till Gustu, och retur.

Medlemsavgiften för 2017, 20€, betalas på kontot FI47 4055 1020 2918 80. Skriv ditt för- och efternamn samt texten ”Medlemsavgift 2017” i fältet för meddelanden.

Valet av talkoarbetare beror ökandens färdigheter och den bild som fåtts av personen under tidigare talkoarbete på Gustu. Framför allt avgör personens hurtiga inställning och förmåga att jobba i grupp samt att han/hon är beredd att göra de arbeten som behövs. Alltså – är välkomna – på Gustu bekantar man sig på ett trevligt sätt med Fyrsällskapets verksamhet och andra medlemmar.

Lämna helst din ansökan före slutet av april men du kan höra dig för också senare om lediga talkoplatser under sommaren. Vi meddelar dig så snart som möjligt personligen gällande turindelningen.

Ansökan är bunden till den sökande så om du vill ha med en kompis så bör kompisen fylla i en egen ansökan! Han bör också vara medlem i Fyrsällskapet.

Du som är talkoarbetare för första gången: Du kommer ju till infotillfället före resan! Vi informerar närmare om detta i våra medlemsbrev och på våra nätsidor under ”Verksamhetskalender”.Med Gustu-hälsningar

Leena, Markku & Pera