suomeksipå svenskain english
 

Suomen Majakkaseura - har grundats för att skydda och bevara Finlands fyrar och andra säkerhetsinstallationer inom sjöfarten, samt för att slå vakt om det kulturarv fyrarna representerar. Sällskapet fungerar även som en sammanbindande länk mellan fyrintresserade personer. Finland representeras i det internationella samarbetet mellan fyrintresserade av Finlands Fyrsällskap.

Fyrarna är inte längre viktiga för sjöfarten - i värsta fall har onödiga fyrar i Finland släckts och lämnats vind för våg. För närvarande väntar många av våra fyrgamlingar på sin räddare.

Suomen Majakkaseura - Finlands Fyrsällskap strävar efter att synliggöra de hotade fyrarnas situation och trygga fyrarnas framtid. Också skärgårdens och insjöarnas kummel och blinkfyrar måste skyddas. Tack vare sina kontakter kan Finlands Fyrsällskap arrangera exkursioner till fyrar och fyröar som är svåra att nå, både i hemlandet och utomlands. Som medlemsförmån får du till medlemspris köpa högklassiga publikationer och andra fyr-relaterade produkter.


FYRSÄLLSKAPET I KORTHET
  • Grundat 2003
  • Ca 1000 medlemmar runt om i Finland
  • Viktiga samarbetsparter: bl.a. Sjöfartsverket
  • Internationella kontakter

Kontakt info:
info(at)majakkaseura.fi
pasi.bergman(at)majakkaseura.fi

Adress:
PB 38
00101 Helsingfors